Takster

Endring i rabattordning for tunge kjøretøy fra 01.02.2016 kl 00:00

Lett bil

tillatt totalvekt t.o.m. 3500 kg

uten AutoPASS-brikke

Tung bil

tillatt totalvekt over 3500 kg

uten AutoPASS-brikke

Rabatt

Pr. passering

Østerholtheia   kr 30,-

Inntjore           kr 15,-

Kviksdalen       kr 15,-

Pr. passering

Østerholtheia   kr 60,-

Inntjore           kr 30,-

Kviksdalen       kr 30,-

Ingen

Lett bil

tillatt totalvekt t.o.m. 3500 kg

med AutoPASS-avtale

hos Aust-Agder Vegfinans AS

Tung bil*

tillatt totalvekt over 3500 kg

med AutoPASS-brikke

Rabatt

Forskudd kr 1.050,-

 

30%

Forskudd kr 4.500,-

40%

Forskudd kr 7.500,-

50%

Firma - etterskudd - depositum kr. 5000,-

 

30%

Alle tunge kjøretøy

Kun etterskuddsfakturering

10%

* Tunge personbiler med brikke, registrert i kjøretøygruppe M1, får lettbil-takst

 

Følgende trafikantgrupper er fritatt for betaling av bompenger: uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute, mopeder og motorsykler.

Alle kjøretøy, med unntak av moped og motorsykler, må ha AutoPass brikke for å få fritak.

EasyGo 10 år
10 år med bompengeinnkreving over landegrensene.
Bastøferja mellom Moss og Horten
Melding til alle kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten:
Internettbetaling med kredittkort er avviklet
Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.
Slutt på betaling med kredittkort
Det vil innen kort tid bli slutt på betaling for enkeltpasseringer med kredittkort.