------------------------------------------------

Slutt på bompengeinnkrevingen på E18 i Aust-Agder fra mandag 15. januar 2018 kl 1200

------------------------------------------------

 

Takster fram til 15. januar 2018 kl 1200:

Lett bil

tillatt totalvekt t.o.m. 3500 kg

uten AutoPASS-brikke

Tung bil

tillatt totalvekt over 3500 kg

uten AutoPASS-brikke

Rabatt

Pr. passering

Østerholtheia   kr 30,-

Inntjore           kr 15,-

Kviksdalen       kr 15,-

Pr. passering

Østerholtheia   kr 60,-

Inntjore           kr 30,-

Kviksdalen       kr 30,-

Ingen

Lett bil

tillatt totalvekt t.o.m. 3500 kg

med AutoPASS-avtale

hos Aust-Agder Vegfinans AS

Tung bil*

tillatt totalvekt over 3500 kg

med AutoPASS-brikke

Rabatt

Forskudd kr 1.050,-

 

30%

Forskudd kr 4.500,-

40%

Forskudd kr 7.500,-

50%

Firma - etterskudd - depositum kr 5000,-

 

30%

Alle tunge kjøretøy

Kun etterskuddsfakturering

10%

* Tunge personbiler med brikke, registrert i kjøretøygruppe M1, får lettbil-takst

 

Følgende trafikantgrupper er fritatt for betaling av bompenger: uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute, mopeder og motorsykler.

Alle kjøretøy, med unntak av moped og motorsykler, må ha AutoPass brikke for å få fritak.

Brev til kunder
Se brevet som er sendt ut til alle kunder i Aust-Agder Vegfinans, angående opphør av innkreving av bompenger
Nye AutoPASS-avtale-betingelser
Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1. januar 2018
Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes 15. januar 2018
Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes
Lansering av ny MIN SIDE er utsatt
Eksisterende Min side beholdes frem til ny Min side er klar for lansering. Tidspunkt for ny lansering er ikke fastsatt enda.