Priser og betaling

Hvordan betaler jeg for passeringer på E-18 i Aust-Agder?

NB! Ingen bompengeinnkreving på E18 i Aust-Agder fra 15. januar 2018 kl 1200.

 

Takster (fram til 15. januar 2018 kl 1200)

Lett bil uten AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt t.o.m.3500 kg)

Tung bil uten AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt over 3500 kg)

Rabatt

Pr. passering

Østerholtheia             kr 30,-

Inntjore                     kr 15,-

Kviksdalen                  kr 15,-

Pr. passering

Østerholtheia                 kr 60,-

Inntjore                         kr 30,-

Kviksdalen                      kr 30,-

 

 

Lett bil med AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt t.o.m.3500 kg)

Tung bil med AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt over 3500 kg)

Rabatt

Forskudd kr 1.050,-

 

30%

Forskudd kr 4.500,-

 

40%

Forskudd kr 7.500,-

 

50%

Firma - depositum kr. 5000,-

 

30%

Alle tunge kjøretøy kun etterskuddsfakturering 10%

 

Fritak for betaling av bompenger - forutsetter gyldig brikke i bilen

Følgende trafikantgrupper er fritatt for betaling av bompenger: uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute, mopeder og motorsykler. Alle kjøretøy med unntak av moped og motorsykler, må ha gyldig brikke for å få fritak.