Priser og betaling

Hvordan betaler jeg for passeringer på E-18 i Aust-Agder?

Du kan tegne AutoPASS-avtale og få rabatt på passeringene. Dette gjør du på vår nettside www.agderbomdrift.no

 

Har du ikke gyldig avtale, vil du få tilsendt faktura etterskuddsvis på passeringene uten rabatt. Faktura sendes til bileier i følge Motorvognregisteret.

 

 

Takster

Lett bil uten AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt t.o.m.3500 kg)

Tung bil uten AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt over 3500 kg)

Rabatt

Pr. passering

Østerholtheia             kr 30,-

Inntjore                     kr 15,-

Kviksdalen                  kr 15,-

Pr. passering

Østerholtheia                 kr 60,-

Inntjore                         kr 30,-

Kviksdalen                      kr 30,-

 

 

Lett bil med AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt t.o.m.3500 kg)

Tung bil med AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt over 3500 kg)

Rabatt

Forskudd kr 1.050,-

 

30%

Forskudd kr 4.500,-

 

40%

Forskudd kr 7.500,-

 

50%

Firma - depositum kr. 5000,-

 

30%

Alle tunge kjøretøy kun etterskuddsfakturering 10%

 

Fritak for betaling av bompenger - forutsetter gyldig brikke i bilen

Følgende trafikantgrupper er fritatt for betaling av bompenger: uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute, mopeder og motorsykler. Alle kjøretøy med unntak av moped og motorsykler, må ha gyldig brikke for å få fritak.


Gjelder rabatten i alle AutoPASS-anlegg?

Rabatt får du kun hos det bomselskap du tegner avtale hos. Du må tegne  egen tilleggsavtale hos hvert enkelt bomselskap du ønsker rabatt hos.

Det gis 10 % rabatt for passeringer for kunder med gyldig AytoPASS-Avtale i enkelte andre bomselkskap. (se www.autopass.no for mer informasjon)