Avtale

Hva slags avtale har dere?

Vi tilbyr for tiden kun etterskuddsavtaler.

Fra 15. januar 2018 kl 1200 er det stopp i innkrevingen av bompenger på E18 i Aust-Agder.

Vi tilbyr nå etterskuddsavtaler, hvor du vil bli etterskuddsfakturert for eventuelle passeringer i andre bomstasjoner.


Hvordan kan jeg få avtale

Du kan bestille avtale på vår nettside www.agderbomdrift.no

Du får tildelt kundenummer og passord når du registrerer deg på vår nettside www.agderbomdrift.no. Her kan du logge deg inn og sjekke saldo, gjøre bilendring og sjekke passeringer 6 mnd tilbake i tid.


Kan jeg begynne å kjøre med en gang?

Avtalen er gyldig straks den er registrert, forutsatt at faktura blir betalt og AutoPASS-brikken blir riktig montert i frontruta. Du vil imidlertid oppleve å ikke få lyssignal før du har betalt den første fakturaen. Normalt skal du motta faktura innen 1 uke etter at avtalen er tegnet. Skjer ikke dette, er det ditt ansvar å etterlyse fakturaen hos Agder Bomdrift AS.


Ønsker avtale med flere bomanlegg. Hva gjør jeg?

Inne på www.autopass.no får du oppgitt alle AutoPASS-anlegg i Norge. Du velger hvilket bomselskap du ønsker avtale hos oss og logger deg inn på nettsiden deres. 

Har du gyldig avtale hos et bomselskap og ønsker avtale hos flere oppgir du brikkenummeret du har fra før når du registrerer deg. 

Har du en brikke fra et bomselskap hvor du ikke lenger har gyldig avtale, må du få ny brikke hos det nye bomselskapet. Den gamle brikken er ikke gyldig dersom du ikke har gyldig avtale hos det bomselskapet du fikk brikken fra.


Har forflytningshemmede rett på gratis passering på E18 i Aust-Agder?

Forflytningshemmede har ikke rett til gratis passering på E18 i Aust-Agder.

 

Forflytningshemmede har rett til gratis passering i bomringer.

Per i dag har man rett til fritak for passeringer i alle bomringer i Norge. Myndighetene har definert Oslo og Bærum som bomring sammen med Bergen, Nord-Jæren, Tønsberg, Namdal, Haugalandspakken, Miljøpakken i Trondheim, Kristiansand, Bypakke Grenland og Kråkerøyforbindelsen.

 

Kopi av gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede må vedlegges (forside og bakside). Parkeringstillatelsen må ha en gyldighet på minimum 2 år for at fritaksavtale skal innvilges.


NB! Krav om gyldighet på 2 år gjelder ikke dersom du på grunn av alder har fått parkeringstillatelse som kun er gyldig 1 år. I slike tilfeller er det tilstrekkelig med 1 års gyldighet.

 

Når man tegner AutoPASS-avtale blir disse fritakene automatisk lagt inn i brikken. Brikken kan ikke flyttes mellom biler.

 

Avtalen blir automatisk sagt opp ved utløp av parkeringstillatelsen dersom ikke fornyet parkeringstillatelse sendes til oss. Du vil motta varselsbrev cirka en måned før den eksisterende avtalen løper ut. Du vil i brevet bli informert om at fritaksavtalen må fornyes.
Brevet vil bli sendt ut til adressen du har registrert ved avtaletegning. Har du byttet adresse, er du derfor nødt til å melde fra om dette.

 

 


Hvordan få tilgang til MIN SIDE?

Når du tegner avtale med E18 Aust-Agder AS, kan du via web sjekke saldo, passeringer og gjøre bilendring. For å få tilgang til denne siden, må du være registrert med din e-post adresse på avtalen din. Er du ikke det, send en mail til oss så legger vi det inn på avtalen din.

Du logger inn på www.e18aust-agder.no med ditt kundenummer og passord. Har du ikke passord, trykker du på fliken glemt passord, så sendes det automatisk til din e-post adresse.

Når du er logget inn, vil du se saldo. For å kunne endre bilnummer og se passeringer, må du klikke på avtalenummer.


Skal El-bil ha brikke?

Ja, El-bil må ha brikke for å få fritak i bomstasjoner.


Kan jeg ha AutoPASS-avtale i Aust-Agder når det ikke lenger er innkreving her?

Ja, du kan ha etterskuddsavtale i Aust-Agder. Du vil i tilfelle motta faktura på etterskudd for passeringer du foretar i alle andre bomstasjoner som er med i AutoPASS-ordningen.