Brikkefester får du gratis her:

Navn

Sted

Shell / 7-Eleven Gaupemyr
Circle K Harebakken Harebakken, Arendal
Shell Myrlandsvingen Stathelle

 

Brev til kunder
Se brevet som er sendt ut til alle kunder i Aust-Agder Vegfinans, angående opphør av innkreving av bompenger
Nye AutoPASS-avtale-betingelser
Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1. januar 2018
Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes 15. januar 2018
Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes
Lansering av ny MIN SIDE er utsatt
Eksisterende Min side beholdes frem til ny Min side er klar for lansering. Tidspunkt for ny lansering er ikke fastsatt enda.