Brev til kunder

8. februar 2018.10:27

 

Til alle kunder i Aust-Agder Vegfinans AS

 

Mandag 15. januar kl. 1200 avsluttes innkrevingen av bompenger på E18 i Aust-Agder.

 

Dersom du har AutoPASS-avtale med brikke fra Aust-Agder Vegfinans AS, og fortsatt ønsker å benytte elektronisk brikke ved bompengeanlegg i Norge, skal du ikke foreta deg noe.

 

Brikken vil fungere videre, selv om innkrevingen på E18 i Aust-Agder opphører.

 

Har du penger til gode på innbetalt forskudd, vil du få beløpet tilbakebetalt til bankkontoen som ble benyttet ved siste betaling. Vi venter i 30 dager før vi tilbakebetaler, for å være sikre på at alle passeringer skal være ferdigbehandlet.

 

Alle eksisterende forskuddsavtaler vil bli oppgjort og brikke/bil vil bli overført til etterskuddsavtale. Eventuelle passeringer i andre bompengeanlegg vil bli fakturert på etterskudd.

 

Dersom du ikke lenger ønsker å benytte den elektroniske brikken, kontakter du oss på: e18aust-agder@agderbomdrift.no

 

08.01.2018

Med vennlig hilsen

Aust-Agder Vegfinans AS

v/Agder Bomdrift AS

 

www.e18aust-agder.no