Aust-Agder Vegfinans AS er innfusjonert i Ferde AS

11. september 2018.10:50

Aust-Agder Vegfinans AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS som et bompengeprosjekt. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Aust-Agder Vegfinans AS er overført til Ferde AS.

For Aust-Agder Vegfinans AS sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer.

Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Agder Bomdrift.

Eventuelle spørsmål om fusjonen kan rettes til:

Leiv Olav Sunde
Juridisk direktør
leiv.olav.sunde@ferde.no