2018

Aust-Agder Vegfinans AS er innfusjonert i Ferde AS

11.09.2018 10.50

Aust-Agder Vegfinans AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS som et bompengeprosjekt. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Aust-Agder Vegfinans AS er overført til Ferde AS.

For Aust-Agder Vegfinans AS sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer.

Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Agder Bomdrift.

Eventuelle spørsmål om fusjonen kan rettes til:

Leiv Olav Sunde
Juridisk direktør
leiv.olav.sunde@ferde.no

Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018

08.02.2018 10.39

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.

Brev til kunder

08.02.2018 10.27

Se brev til kunder angående avslutning av bompengeinnkrevingen på E18 i Aust-Agder, 15.01.2018 kl. 1200.