Ny "MIN SIDE"

3. november 2017.16:58

Ny selvbetjeningsløsning for AutoPASS-kunder fra 06.11.2017

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 6. november kan du gå inn på https://minside.autopass.no/ eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.


Den nye løsningen, som tas i bruk 6. november, har til hensikt å være mer brukervennlig enn den tidligere versjonen. I tillegg vil den nye løsningen lettere kunne følge fremtidige behov.

Den nye løsningen har til hensikt å gi en bedre brukeropplevelse ved:

  • Tegne ny AutoPASS-avtale
  • Oversikt over alle avtalene dine
  • Se passeringene dine
  • Fakturainformasjon
  • Bestille ny brikke
  • Flytte brikke til nytt kjøretøy
  • Fjerne eller legge til nye kjøretøy
  • Melde sak til kundesenteret
  • Endre profilinformasjon

Innlogging med fødselsnummer og passord

Tilgang til den nye selvbetjeningsløsningen vil fortsatt ligge på https://minside.autopass.no/og på de ulike bompengeselskapenes nettsider.

ID-porten benyttes av 550 offentlige virksomheter. Selvbetjeningsløsningen Min side vil nå være en av rundt 1000 tjenester som folk kan benytte seg av ved å logge seg inn med fødselsnummer og passord.

Min side blir oppgradert og integrert med motorvognregisteret og sentralsystemet for bompengeinnkreving. Selskapet Kantega har fått oppgaven med å utvikle, drifte og forvalte den nye selvbetjeningsløsningen, som eies av Statens vegvesen.

Du finner lenken til ny Min side (bildet), som aktiveres 6. november, ved å gå inn på https://minside.autopass.no/ (Bestill brikke) eller bompengeselskapets nettside. Der logger du deg inn via ID-porten.

 

Ny "MIN SIDE"