Dyrere bom for lastebiler

18. oktober 2016.12:10

Ny rabattordning for tunge kjøretøy fra 01.02.2016 kl 00:00

 

Samferdselsdepartementet har nå vedtatt å redusere rabattavtalene for bompasseringer på E 18 i Aust-Agder.

Det skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Endringene i takst- og rabattsystemet for bompengeinnkrevingen gjelder kun tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg. Endringene trer i kraft 1. februar 2016.

 

Reduserer rabattavtalene

Statens Vegvesen opplyser at ordningen med forskuddsavtaler på 30-50 % rabatt og etterskudds firmaavtaler med 30% rabatt utgår.

Tunge kjøretøy med AutoPASS-brikke og gyldig avtale får 10% rabatt ved hver passering. Dette gjelder også for utenlandske kjøretøy med gyldig brikke.

Gjelder tre bomstasjoner

Alle de tre bomstastsjonene på E 18 i Aust-Agder blir berørt av endringene.

Grunntaksten på tungtransport for passering på E18 ved Østerholtheia beholdes som før. Den er på 60 kroner. For de to andre stasjonene ved Inntjore i Grimstad og Kviksdalen i Lillesand, vil taksten være 30 kroner som før.

 

Se annonse angående endringen.