2016

Internettbetaling med kredittkort er avviklet

28.10.2016 12.25

Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.

Det er enklere løsning for deg som kunde å betale faktura for alle passeringer foretatt i en periode, enn å betale for én og én passering på internett.

Faktura for perioden sendes pr post til kjøretøyets eier, og det tilkommer ikke ekstra gebyr.

Utenlandske kjøretøy vil få faktura tilsendt fra EPC.

Slutt på betaling med kredittkort

18.10.2016 01.03

Det vil innen kort tid bli slutt på betaling for enkeltpasseringer med kredittkort. Dersom du ikke har gyldig avtale, vil du får tilsendt faktura etterskuddsvis. Faktura sendes bileier i følge Motorvognregisteret.

Tunge personbiler med bombrikke som er registrert i kjøretøygruppe M1, får lettbil-takst

28.10.2016 12.34
Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

Dyrere bom for lastebiler

18.10.2016 12.10

Samferdselsdepartementet har nå vedtatt å redusere rabattavtalene for bompasseringer på E 18 i Aust-Agder.