Betaling i begge bomstasjonene på E-18 i Aust-Agder

13. april 2010.11:34

 

Torsdag 27. august 2009 kl 00:00 ble bomstasjonen på nye E18 ved Inntjore satt i drift.

Bomstasjonen på E18 Østerholtheia vil fra samme tidspunkt være automatisk. Det skal betales bompenger for passeringer i begge retninger, hele døgnet, alle dager. Gjeldende 6 timers regel faller samtidig bort.

Bompengeinnkrevingen i bomstasjonen på Svennevig vil fra onsdag 26. august 2009 kl 16:00 opphøre.

Passeringstakstene for bomstasjonene på E18 Aust-Agder fra 27. august 2009 blir følgende:

Lett bil: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg   kr 30,-

Tung bil: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501.kg  kr 60,-

 

Betalingsmåte:

Innkrevingen av bompenger baseres på automatiske bomstajoner. Alle trafikkantene skal passere bomstasjonene uten å stoppe. For kunder med AutoPASS-avtale blir det ingen forandring.

For kunder uten AutoPASS skjer betaling av passeringsavgift etterskuddsvis ved utsendelse av faktura.

 

Enkeltpasseringer kan betales direkte på vår nettside www.agderbomdrift.no innen 14 dager etter passering.

 

Rabatt

Med AutoPASS-avtale hos Aust-Agder Vegfinans AS vil det bli gitt rabatt på 30, 40 eller 50% rabatt, avhengig av størrelsen på innbetalt forskuddbeløp. Se www.autopass.no