Ofte stilte spørsmål

------------------------------------------------

Nye AutoPASS-avtalebetingelser

Fra 15. januar 2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler.

Les mer her

------------------------------------------------

 

Aust-Agder Vegfinans AS er innfusjonert i Ferde AS

Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Ferdes avdeling i Kristiansand (tidligere Agder Bomdrift).

Les mer her

------------------------------------------------

Har du byttet eller solgt bil?

  • Byttet bil: Flytt brikken over i den nye bilen og endre bilnummer på avtalen på minside.autopass.no innen 3 virkedager etter bilbyttet.

  • Solgt bil: Skal du ikke ha ny bil, ta ut brikken og fjern bilnummer på avtalen straks på minside.autopass.no.

Dette for å unngå at du blir belastet for passeringer foretatt av ny bileier.

-------------------------------------------------

/media/16813/autopass%20min%20side%20liten3.png

Veiledning for AutoPASS Min side

For mer informasjon og hjelp til Min side kan du se:

www.autopass.no/veiledning-min-side

 

Firmaroller i Altinn

For å kunne logge deg på Min side for bedriften din via ID-porten må du ha rettigheter til tjenesten "MinSide Autopass" på vegne av bedriften i Altinn. Les mer her:

https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

 

-------------------------------------------------

Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26. februar 2018

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side.

Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.

Les mer

-------------------------------------------------

Slutt på bompengeinnkreving på E18 i Aust-Agder fra mandag 15. januar 2018 kl 12:00

Her kan du se brevet som er sendt til alle kunder i Aust-Agder Vegfinans AS. Brevet er sendt ut 08.01.2018, som Digipost, e-post eller vanlig papirpost, alt etter hva hver enkelt kunde har registrert)

Se annonse

------------------------------------------------

NB!

Nytt telefonnummer til Aust-Agder Vegfinans AS:

+47 38 60 12 01

------------------------------------------------

Holiday in Norway   -   Please select Visitor's payment / Zahlung für Besucher

------------------------------------------------

NB!  El-biler må ha brikke for å få fritak i bomstasjoner.

------------------------------------------------

Bompengekalkulator

------------------------------------------------

10% etterskudd i E18 Aust-Agder gjelder kun for tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg.

Lette kjøretøy kan ikke ha avtale med 10% etterskudd.

------------------------------------------------

Obligatorisk brikke

Gjelder for alle tunge kjøretøy i næring over 3,5 tonn fra og med 1. januar 2015

(Trykk her for mer informasjon om obligatorisk brikke)

------------------------------------------------

Om bompengeanlegget E18 Aust-Agder

Klikk her for kart over hele bomanlegget

Bomstasjonene på Østerholtheia i Gjerstad, Inntjore i Grimstad og Kviksdalen i Lillesand er automatiske. Det betyr at du ikke skal stoppe ved passering. Har du en AutoPASS-avtale blir den belastet som før. Har du ikke AutoPASS-avtale, vil eier av kjøretøyet får en faktura i posten for passeringen.

------------------------------------------------

Sjekk dine passeringer på nett.

Nå kan du selve logge inn på avtalen din og se passeringene for de siste 6 månedene. Dette gjøres enkelt ved å logge på MIN SIDE. Du logger på med ditt kundenummer og passord.

Her kan du også sjekke saldo og gjøre bilendring.

 

 

Nye AutoPASS-avtalebetingelser
Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler.
Aust-Agder Vegfinans AS er innfusjonert i Ferde AS
Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Ferdes avdeling i Kristiansand (tidligere Agder Bomdrift).
Brev til kunder
Se brevet som er sendt ut til alle kunder i Aust-Agder Vegfinans, angående opphør av innkreving av bompenger
Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018
Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap.
Nye AutoPASS-avtale-betingelser
Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1. januar 2018
Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes 15. januar 2018
Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes
Lansering av ny MIN SIDE er utsatt
Eksisterende Min side beholdes frem til ny Min side er klar for lansering. Tidspunkt for ny lansering er ikke fastsatt enda.
Ny "MIN SIDE"
Ny selvbetjeningsløsning for AutoPASS-kunder fra 06.11.2017
Nytt telefonnummer til Aust-Agder Vegfinans AS
+47 38 60 12 01
ASFINAG ETS
Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet
EasyGo 10 år
10 år med bompengeinnkreving over landegrensene.
Bastøferja mellom Moss og Horten
Melding til alle kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten: